بار خدایا ما را از نماز گزارانی قرار ده که با تو مناجات می کنند و تو با آنان نجوا می کنی،

با تو به سخن می نشینند و تو با آنان در ژرفای خردهایشان سخن می گویی،

تا بلکه از ناحیه چشم ها، گوش ها، و دلهایمان از نور تو بیداری و هشیاری ، روشنایی بگیریم

همین جا از همه دوستانی که در نظر سنجی شرکت می کنند صمیمانه قدردانی می کنم

 

/ 0 نظر / 26 بازدید